Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho www.dispatchcoach.com và Dispatch Coach và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Đối với các mục đích của Chính sách Bảo mật này, trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu đến Dispatch Coach bao gồm www.dispatchcoach.com . Trang web Dispatch Coach là một trang web tư vấn và đào tạo. Bằng cách sử dụng trang web Dispatch Coach, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Để cung cấp cho bạn tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, Dispatch Coach có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như:

Các bác sĩ cho biết:

 • Họ và tên

 • Địa chỉ gửi thư

 • Địa chỉ email

 • Số điện thoại

 • Chủ nhân

 • Chức vụ

 • Ngày sinh, Số an sinh xã hội hoặc Số bằng lái xe, Tiền sử hình sự

Các bác sĩ cho biết:

Dispatch Coach cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học ẩn danh không dành riêng cho bạn, chẳng hạn như:

Các bác sĩ cho biết:

 • Tuổi tác

Các bác sĩ cho biết:

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi khi bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên Trang web. Chúng có thể bao gồm: (a) đăng ký tài khoản trên Trang web của chúng tôi; (b) tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi do chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi tài trợ; (c) đăng ký các ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) gửi cho chúng tôi một tin nhắn email; (e) gửi thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua các sản phẩm và dịch vụ trên Trang web của chúng tôi. Nói một cách ngắn gọn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn cho, nhưng không giới hạn, liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ và / hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc thông tin phi cá nhân trong tương lai.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Dispatch Coach thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành (các) trang web và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.


Dispatch Coach cũng có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác từ Dispatch Coach và các chi nhánh của nó.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

Dispatch Coach không bán, thuê hoặc cho thuê khách hàng của mình cho bên thứ ba.


Dispatch Coach có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp thực hiện phân tích thống kê, gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho Dispatch Coach và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật thông tin của bạn.


Dispatch Coach có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được cung cấp trên Dispatch Coach hoặc trang web; (b) bảo vệ quyền lợi của Dispatch Coach; và / hoặc (c) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của những người sử dụng Dispatch Coach hoặc công chúng.

Thông tin được thu thập tự động

Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể được Dispatch Coach thu thập tự động. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được sử dụng cho việc vận hành dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ và cung cấp các số liệu thống kê chung về việc sử dụng trang web Dispatch Coach.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

DIspatch Coach bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Dispatch Coach sử dụng các phương pháp sau cho mục đích này:


 • SSL


Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được truyền đến các trang web khác, nó sẽ được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).


Chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Thật không may, không có việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng: (a) có những giới hạn về bảo mật và quyền riêng tư vốn có đối với Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; và (b) an ninh, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và chúng tôi thông qua Trang web này không thể được đảm bảo.

Quyền xóa

Theo một số trường hợp ngoại lệ được nêu dưới đây, khi nhận được yêu cầu có thể xác minh được từ bạn, chúng tôi sẽ:

 • Xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi; và

 • Chỉ đạo bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của họ.


Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không thực hiện được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu cần:

 • Hoàn thành giao dịch mà thông tin cá nhân được thu thập, hoàn thành các điều khoản của văn bản bảo hành hoặc thu hồi sản phẩm được tiến hành theo luật liên bang, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc được dự đoán hợp lý trong phạm vi mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với bạn , hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi;

 • Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó;

 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự kiến hiện có;

 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật;

 • Tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử California;

 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật hiện hành về đạo đức và quyền riêng tư, khi việc chúng tôi xóa thông tin có khả năng không thể thực hiện hoặc làm suy giảm nghiêm trọng thành quả của nghiên cứu đó, miễn là chúng tôi có được sự đồng ý của bạn;

 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với mong đợi của bạn dựa trên mối quan hệ của bạn với chúng tôi;

 • Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý hiện có; hoặc là

 • Nếu không, hãy sử dụng thông tin cá nhân của bạn, trong nội bộ, theo cách hợp pháp tương thích với ngữ cảnh mà bạn đã cung cấp thông tin.

Trẻ em dưới mười ba tuổi

Dispatch Coach không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới mười ba tuổi. Nếu bạn dưới mười ba tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để sử dụng trang web này.

Liên lạc qua email

Đôi khi, Dispatch Coach có thể liên hệ với bạn qua email với mục đích cung cấp thông báo, khuyến mại, cảnh báo, xác nhận, khảo sát và / hoặc các thông tin liên lạc chung khác.

Các thay đổi đối với Tuyên bố này

Dispatch Coach có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn, bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi và / hoặc cập nhật và thông tin bảo mật trên trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này sau những sửa đổi đó sẽ cấu thành: (a) sự thừa nhận của bạn về Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi; và (b) đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Chính sách đó.

Thông tin liên lạc

Dispatch Coach hoan nghênh các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng Dispatch Coach không tuân thủ Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với Dispatch Coach theo địa chỉ:


Huấn luyện viên cử

2473 S 84th St

West Allis, Wisconsin 53227


Địa chỉ email:
info@dispatchcoach.com


Số điện thoại:

+1 (833) 91-COACH (833-912-6224)


Có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020